slide front slide front

Dziecko nigdy nie powinno być pozbawiane naturalnego prawa człowieka do życia rodzinnego i równego dostępu do obojga rodziców. Nikt nie ma również prawa decydować miłość którego z rodziców ma większą wartość ––– Lët'z Make Equal Shared Parenting – ”Résidence Alternée” THE DEFAULT LAW in Luxembourg (Council of Europe Resolution - CE Resolution 2079/15).

Najnowsze informacje

O nas

Nasza organizacja FAD – Fathers Against Discrimination asbl „Both parents for All Children” została stworzona po to, aby stać się platformą dialogu w celu promowania równości szans obojga rodziców, powstrzymania naruszania praw dzieci, zapewnienia im dobrobytu jak i podniesienia świadomości w społeczeństwie na temat nierówności płci i dyskryminacji rodziców w sądach luksemburskich.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na przestarzałe luksemburskie prawo rodzinne, zwłaszcza w odniesieniu do rozwodów i praw każdego z rodziców podczas rozpraw sądowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Pomimo ostatnich zmian w luksemburskim kodeksie cywilnym wprowadzonych 1 listopada 2018 r., opisanych i przedstawionych opinii publicznej jako „rewolucyjne”, model Jednakowej Opieki Naprzemiennej – Alternatywnego Miejsca Zamieszkania nadal nie jest zasadą domyślną i rzadko jest wprowadzany przez sądy rodzinne w Luksemburgu. Ustawodawca i sędziowie w większości przypadków pozostają odporni na dowody przedstawione przez ponad cztery dekady badań empirycznych, wniosków naukowych i konsensusu wśród uznanych na arenie międzynarodowej psychologów, potwierdzających, że Jednakowa Opieka Naprzemienna – Alternatywne Miejsce Zamieszkania jest najskuteczniejszym modelem zapewniającym dzieciom stabilność emocjonalną podczas separacji i po rozwodzie rodziców.

Jednakowa Opieka Naprzemienna – Alternatywne Miejsce Zamieszkania może i powinna być wprowadzona w Luksemburgu jako domyślna zasada w celu ochrony dobra dzieci. Model ten może nie rozwiązywać wszystkich problemów, z którymi borykają się rodzice podczas separacji, ale chroni dzieci, eliminując możliwość wykorzystania ich przez któregokolwiek z rodziców jako narzędzia szantażu.

„Mir wëlle bleiwe wat mir sinn an mir” kënnen en Virbild fir den Rescht vun Europa gin. –

– „Chcemy pozostać tym, kim jesteśmy i możemy być przykładem dla reszty Europy”.

Odwaga, siła i miłość

Dla Jeremiego & Oliwiera i wszystkich dzieci znajdujących odwagę, siłę i miłość mierząc się z rozstaniem i rozwodem swoich rodziców.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i informacjami nawiązującymi do kampanii FAD – Fathers Against Discrimination asbl

Subskrybuj

Our Partners

PLEASE SUPPORT OUR CAUSE