Nasza historia

FAD - Fathers Against Discrimination asbl

"Both Parents for All Children"

Nasza organizacja została stworzona po to, by stać się platformą dialogu w celu promowania równości szans obojga rodziców, zaprzestania naruszania praw dziecka, zapewnienia im dobrobytu jak i podniesienia świadomości w społeczeństwie na temat nierówności płci i dyskryminacji rodziców w sądach luksemburskich.

Our goal -

- Well-being of the children

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na przestarzałe luksemburskie prawo rodzinne, zwłaszcza w odniesieniu do rozwodów i praw każdego z rodziców podczas rozpraw sądowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Pomimo ostatnich zmian w luksemburskim kodeksie cywilnym wprowadzonych 1 listopada 2018 r., opisanych i przedstawionych opinii publicznej jako „rewolucyjne”, zasada 50/50 Jednakowej Podzielności Rodzicielskiej – Alternatywnego Miejsca Zamieszkania nadal nie jest zasadą domyślną i rzadko jest wprowadzana przez luksemburskie sądy rodzinne. Ustawodawcy i sędziowie w większości przypadków pozostają odporni na dowody przedstawione przez ponad cztery dekady empirycznych badań, wniosków naukowych i konsensusu wśród uznanych na arenie międzynarodowej psychologów, potwierdzających, że 50/50 Jednakowa Podzielność Rodzicielska – Alternatywne Miejsce Zamieszkania jest najskuteczniejszym modelem zapewniającym dzieciom stabilność emocjonalną podczas separacji i po rozwodzie rodziców.

50/50 Jednakowa Podzielność Rodzicielska – Alternatywne Miejsce Zamieszkania może i powinna być wprowadzana w Luksemburgu jako  zasada domyślna w najlepszym interesie dzieci. Model ten może nie rozwiązywać wszystkich problemów, z którymi borykają się rodzice podczas separacji, ale chroni dzieci, eliminując możliwość wykorzystania ich przez któregokolwiek z rodziców jako narzędzia szantażu.

Parental-gender equality -

- Equality at work & Equality at home

W ostatnich dziesięcioleciach społeczeństwo przeszło znaczące zmiany. Role matki i ojca nie są już zdefiniowane tak jak w latach 50-tych. Jednak w Luksemburgu i w całej Europie są setki dzieci i rodziców, których prawa są łamane każdego dnia. Dzieci są rozdzielane przez sądy rodzinne i mówi się im, że w ich najlepszym interesie jest nie mieć równego dostępu do matki, jak i ojca.

Rząd luksemburski musi znaleźć sposób na znalezienie odwagi aby dać przykład innym krajom UE i położyć kres dyskryminacji rodziców ze względu na płeć w sądach luksemburskich.

Równość szans bez względu na płeć jest ważne dla kobiet i mężczyzn, ale równość szans w pracy będzie można osiągnąć tylko wtedy, kiedy uzyskamy równość rodzicielską w domu i w życiu rodzinnym. Nasza organizacja promuje równość szans bez względu na płeć we wszystkich aspektach życia społecznego w Luksemburgu. Wspieramy prawa ojców i matek do równego rodzicielstwa i udanej kariery zawodowej. Zwracamy uwagę na znaczenie wartości rodzinnych promując jednocześnie pozytywny wpływ jaki pełna i zdrowa rodzina ma na wychowanie dzieci. Dążymy do równego traktowania obojga rodziców podczas rozpraw sądowych w sprawie opieki nad dziećmi w luksemburskich sądach.

Prosimy o wsparcie i docieramy do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie do kobiet, bez względu na wiek, organizacji non-profit, LGBTI, grup feministycznych, mężczyzn, ojców i wszystkich, dla których ważne jest dobro dzieci.

Potrzebujemy wsparcia w nakłanianiu sędziów luksemburskich sądów rodzinnych do  ZAPRZESTANIA nagminnego wprowadzania przestarzałej doktryny i szablonowego podejścia podczas rozpraw o opiekę nad dziećmi, faworyzującego jednego rodzica względem drugiego, bez uwzględniania dobra dzieci. Prosimy o pomoc w celu PODJĘCIA starań do wprowadzania modelu 50/50 Równej Podzielności Rodzicielskiej – Alternatywnego Miejsca Zamieszkania jako punktu wyjścia i domyślnej zasady dla wszystkich postępowań w sprawie opieki nad dziećmi w luksemburskich sądach.

"Mir wëlle bleiwe wat mir sinn an mir” kënnen en Virbild fir den Rescht vun Europa gin. -

- "We want to remain what we are” and we can set example for the rest of Europe

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i informacjami nawiązującymi do kampanii FAD – Fathers Against Discrimination asbl

Subskrybuj
PLEASE SUPPORT OUR CAUSE