12 powodów do stworzenia FAD

12 reasons for creating FAD:  

 1. Stworzenie platformy dialogu w celu promowania równości szans płci we wszystkich aspektach życia społecznego w Luksemburgu.
 2. Podreślanie znaczenia wartości rodzinnych promując jednocześnie pozytywny wpływ jaki pełna i zdrowa rodzina ma na rozwój i dorastanie dzieci.
 3. Wspieranie praw ojców i matek do równego rodzicielstwa i kariery zawodowej.
 4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby obecności ojców podczas wychowywania dzieci.
 5. Ujawnienie dyskryminacji ojców i łamania praw dzieci w luksemburskich sądach.
 6. Stanie się centrum edukacyjnym dostarczającym dowodów na ważność i znaczenie modelu 50/50 Jednakowa Podzielność Rodzicielska – Alternatywne Miejsce Zamieszkania podczas separacji i po rozwodzie.
 7. Przekonanie rządu Luksemburga do uznania rezolucji Rady Europejskiej 2079 i wprowadzenia modelu 50/50 Jednakowa Podzielność Rodzicielska – Alternatywne Miejsce Zamieszkania nie jako opcji, ale jako punktu wyjścia i domyślnej zasady dla wszystkich postępowań sądowych w sprawie opieki nad dziećmi w Luksemburgu.
 8. Reprezentowanie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i upewnianie się, że prawa dzieci do wolności słowa zapewnionego w art. 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej nie były naruszane w Luksemburgu.
 9. Dążenie do sytuacji w której prawa ojców w Luksemburgu do życia rodzinnego gwarantowane przez Europejską Konwencją Praw Człowieka nie były łamane.
 10. Edukacja ojców co do prawdziwego znaczenia bycia ojcem i ochrona ich praw do równej obecności w życiu dzieci w trakcie separacji i po rozwodzie.
 11. Stworzenie miejsca schronienia dla mężczyzn, chłopców i ojców z dziećmi, ofiar przemocy domowej poszukujących pomocy, wsparcia i azylu. Jeśli nie jest możliwe stworzenie nowej placówki, przekształcenie jednego z 10 istniejących obecnie schronisk dostępnych wyłącznie dla kobiet, dziewcząt i matek z dziećmi i stworzenie pierwszego schroniska dla mężczyzn, chłopców i ojców z dziećmi w Luksemburgu.
 12. Stanowienia pierwszego punktu kontaktowego w relacjach pomiędzy ojcami w Luksemburgu a innymi organizacjami praw ojców w innych krajach.

 

Lët'z Make Equal Shared Parenting – ”Résidence Alternée” THE DEFAULT LAW in Luxembourg.

Council of Europe Resolution - CE Resolution 2079/15.

Courage, Strength & Love

For Jeremi & Oliwier and All the Children finding courage, strength and love when dealing with separation and divorce of their parents.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i informacjami nawiązującymi do kampanii FAD – Fathers Against Discrimination asbl

Subskrybuj

Przydatne linki

PLEASE SUPPORT OUR CAUSE