Nasze 3 postulaty

Our 3 Postulates

FAD – Fathers Against Discrimination asbl ”Both Parents for All Children” has launched campaign since September / October 2019 with 3 Postulates to be presented to the Luxembourg government:

Postulate No.1

Presented by FAD - Fathers Against Discrimination asbl in 2019

„Utworzenie schroniska dla mężczyzn, chłopców i ojców z dziećmi, ofiar przemocy domowej poszukujących pomocy, wsparcia i azylu”. Jeśli nie jest możliwe stworzenie zupełnie nowej placówki, alternatywnie przekształcenie jednego z 10-ciu istniejących obecnie schronisk dostępnych tylko dla kobiet, dziewcząt i matek z dziećmi tworząc pierwsze schronisko dla mężczyzn, chłopców i ojców z dziećmi w Luksemburgu.

Ministerstwo Równości pomiędzy Kobietami i Mężczyznami w Luksemburgu informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej, że w Luksemburgu znajdują się schroniska dla „kobiet, dziewcząt, kobiet z dziećmi i mężczyzn”. Jest to nieprawda. FAD otrzymał potwierdzoną informację od luksemburskiego Czerwonego Krzyża (Croix-Rouge luxembourgeoise), że z 10 schronisk wymienionych i obecnie dostępnych w Luksemburgu, żadna placówka nie przyjmuje mężczyzn, chłopców ani ojców z dziećmi.

W wielce międzynarodowym społeczeństwie jakim jest Wielkiego Księstwo Luksemburga, mieszkańcy często pozbawieni obecności rodziny w Luksemburgu a dokładniej, mężczyźni, chłopcy i ojcowie z dziećmi potrzebujący azylu i bezpiecznego miejsca schronienia nie mają dokąd się udać.

Postulate No.2

Presented by FAD - Fathers Against Discrimination asbl in 2019

„Stworzenie rządowego stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w celu promowania rozwoju i ochrony praw dzieci w Luksemburgu.”

Obecnie Wielkie Księstwo zajmuje 54 miejsce w IndeksiePrawDziecka i nie daje przykładu społeczności europejskiej, zapewniając, że poniższe konwencje i instrumenty prawne zapewniające dzieciom szereg praw nie są naruszane w sądach luksemburskich.

  1. Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej ustanowiony w 1992 r. w celu „zwalczania wyłączenia społecznego i dyskryminacji, wspierania sprawiedliwości i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidarności między pokoleniami oraz ochrony praw dziecka”.
  2. Artykuł 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wprowadzony jako część Traktatu z Lizbony w 2009 r. w celu „zagwarantowania ochrony praw dziecka przez instytucje UE i państwa członkowskie UE przy wdrażaniu prawa UE”.
  3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z 1989 r. Pierwszy uniwersalny instrument o charakterze prawnie wiążącym, który dotyczy praw dziecka. Obecnie konwencję podpisały 193 strony, w tym wszystkie 28 państw członkowskich UE. Mimo że konwencja dotyczy praw obywatelskich, politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych dzieci, istnieją przykłady nagminnego naruszania praw dziecka we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Luksemburgu.
  4. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ratyfikowanej przez Luksemburg w 1953 r., sankcjonujący prawo do poszanowania „życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji”.

Postulat Nr 3

„Utworzenie infolinii dla mężczyzn, chłopców i ojców z dziećmi oraz utworzenie Biura Pomocy Prawnej znajdującego się w Sądzie Miejskim w Luksemburgu, którego celem ma być udzielanie podstawowych i bezpłatnych informacji prawnych rodzicom bez względu na płeć poszukujących porad dotyczących praw człowieka i praw rodzicielskich przysługujących podczas rozwodu i postępowania sądowego w sprawie opieki nad dziećmi.

„Mir wëlle bleiwe wat mir sinn” a mir kënnen e Virbild fir den Rescht vun Europa gin.

"We want to remain what we are” and we can set example for the rest of Europe.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i informacjami nawiązującymi do kampanii FAD – Fathers Against Discrimination asbl

Subskrybuj

Our Partners

PLEASE SUPPORT OUR CAUSE